account_circle
M'inscrire
menu
person
Premium Avatar
Me connecter
M'inscrire
0
0
0
6
6
Oscar Otte
0
0
0
1
0
Di Wu
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Wu
Ott
Service
Retour
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Service
XX
XX
Retour
XX
XX
Match
Wu
Ott
Réduire
Jeux gagnés au service
% de points gagnés au service
Balles de break sauvées
% de points gagnés au retour
Balles de break obtenues
Balles de break remportées
% points gagnés
Jeux blancs
Balles de set
Balles de match
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Afficher plus de stats
Balles de break remportées
% points gagnés
Match
Wu
Ott
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Set 1Set 2Set 3Set 4Set 5
Ott
Wu
Otte
-
Wu
Score
0h43
Set 2
0h43
6
-
1
6-0 6-1
+
0h41
5
-
1
6-0 5-1
+
0h37
4
-
1
6-0 4-1
+
0h34
3
-
1
6-0 3-1
+
0h26
2
-
1
6-0 2-1
+
0h23
1
-
1
6-0 1-1
+
0h19
1
-
0
6-0 1-0
+
0h14
Set 1
0h14
6
-
0
6-0
+
0h10
5
-
0
5-0
+
0h08
4
-
0
4-0
+
0h02
3
-
0
3-0
+
0h00
2
-
0
2-0
+
Jeu de service
Break
Inconnu
facebook Facebook